Stvaramo Da Traje!
Početna | O nama | Cevi | Košarno | Sanitarna| Kontakt | Reference | Mapa sajta
O p š t i    p o d a c i D i m nj a č k i    s i s t e m i T e h n i č k o    u p u t s t v o D e t a lj n o    u p u t s t v o

Na ovom delu web stranice možete pogledati:
 • Tehničke karakteristike
 • Preporučeni izbor visine
 • Preporučeni izbor preseka
 • Područje primene

Proizvodni program fabrike "Cevi" čine:
 • Kombinovani dimnjak
 • Keramičke cevi
 • Priključci za kotlove
 • Priključci za vratanca za čišćenje
 • Keramička cev kvadratnog preseka
Komplementarni program čine:
 • Jednostruki dimnjak
 • Jednostruki dimnjak sa ventilacijom
 • Dvostruki dimnjak
 • Dvostruki dimnjak sa ventilacijom

Kompletan dimnjak se sastoji od sledećih elemenata:
 • Plašt
 • Keramičke dimovodne cevi okruglog ili kvadratnog preseka
 • Priključak za peć RA
 • Priključak za vratanca PA
 • Vratanca
 • Konzolna ploča Ø13.5-Ø35
 • Krovna ploča Ø13.5-Ø30
 • Distanciona rozeta
 • Prsten venturiusa Ø13.5-Ø25
 • Venturius Ø13.5-Ø25
 • Vezivo
 • Vodeno staklo
 • Izolaciona pletenica

Pogledajte detaljno uputstvo sa slikama za montažu našeg ekološkog dimnjaka.
 • Izrada temelja
 • Postavljanje plašteva
 • Postavljanje dimovodnih cevi
 • Postavljanje izolacije
 • Spajanje dimovodnih cevi
 • Postavljanje priključaka
 • Postavljanje konzolne ploče
 • Postavljenje krovne ploče
 • Postavljanje vratanca za čišćenje